Perttis historia

När Pertti kommer till oss har han alltid något spännande att berätta. Bland mycket annat är han med och driver ett museum på Lovö. 

Vi har så trevligt, det är svårt att få tiden att räcka till. Så är det ofta med dem som besöker oss. Historierna varvas med skämtsamma kommentarer, ett vänligt gnabbande oss emellan. Men det har ju inte alltid varit så. säger Pertti som minns hur nervöst det var att åka bussen till skoltandläkaren på Fleminggatan. 

"Du vet, jag är ju snart 77år nu och det var 70år sedan jag började skolan, då gick jag hos tandläkare Alice Timander, det var ju på ett helt annat sätt. Nu vågar jag skämta med min tandläkare, det vågade man ju förstås inte som barn".

För mig som tandläkare är det den guldkant som det här yrket ger. Mötet och berättelserna, som varvas med det viktiga arbetet som behöver göras. Förtroendet jag får och ibland det skämtsamma gnabbet.