Implantat

Implantatbehandlingen syftar till att ersätta en eller flera tänder. Implantatet (eller fixturen) är en liten skruv som ersätter roten på en förlorad tand. När skruven har läkt fast i käkbenet tas avtryck. Tandteknikern gör sedan resten av jobbet och efter ungefär två veckor kan den färdiga tanden/bron sättas på plats.

Metoden med att ersätta tänder med implantat är idag nästan lika vanligt förekommande som konventionella tandbryggor/broar.

Övrig information avseende dina specifika förutsättningar och önskemål ges vid ett besök hos tandläkaren.

Implantatbehandlingen innefattar vanligtvis följande steg:

1. Information kring operationen samt övrig behandling. Kostnadsförslag och frågestund. Eventuellt skickas remiss för röntgenutredning.
2. Implantatoperationen.
3. Avlägsnande av stygn samt kontroll av läkning.
4. Avtryck.
5. Färdig bro eller krona.
6. Efterkontroller.

Vi på Centrumtandläkarna har ett gott samarbete med en oralkirurg som utför själva operationen, all övrig vård som berör implantatbehandlingen utförs hos oss.