Pernillas historia

Pernilla berättar att hon inte hade några problem med att gå till tandläkaren som barn. Oron uppkom senare då hon vid ett tillfälle, som stöd, följde med en anhörig till dennes tandläkare. Efter detta dröjde det 8 år innan hon vände sig till vår mottagning för en undersökning. 

Vid det laget hade oron hunnit växa, hon hade känt av eventuella "hål" och hon berättar att hon var rädd att få " bannor" för att hon inte varit hos tandläkare på så länge. 

Pernilla säger att det var skönt att få situationen beskriven utan något tvång på de åtgärder som föreslagits. Vi har nu haft ett gott samarbete sedan många år och Pernilla säger: 

"Om du är ärlig med din oro, så är Catharina inkännande och lugn vid beskrivning av vad du behöver hjälp med".